De Xaveriusparochie blijft bestaan - Xaveriusparochie-wijkcomite

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Xaveriusparochie blijft bestaan

Parochie > Aktueel
 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR IEDEREEN
DIE VERBONDEN LEVEN
MET DE XAVERIUSPAROCHIE


De Xaveriusparochie blijft actief !


Om alle misopvattingen en geruchten te vermijden willen we u graag informeren over de toekomst van onze parochie

Op 10 maart 2013 namen we - in een gemeenschappelijke dankviering met het college - afscheid nemen van de inwonende Jezuïetengemeenschap. Begin april zullen de leden van deze gemeenschap naar een nieuwe verblijfplaats trekken. Daarmee komt een einde aan een lange geschiedenis van actieve aanwezigheid van Jezuïeten in het onderwijs, het parochiewerk en vele andere catechetische en diaconale engagementen. Hun erfgoed en de inspiratie van Ignatius zullen we niet opzij zetten maar actief blijven koesteren en op een vernieuwde manier verder gestalte geven. Wij houden elkaar op de hoogte om onze dank ook samen uit te drukken op 10 maart.

Door deze verhuis komt er ook beweging in de gebouwen en de kerkinfrastructuur. Het parochieteam en het kerkfabriek zijn daarover in gesprek met de verantwoordelijken van het college. Een ding staat vast: de parochiegemeenschap blijft verder werken en zal ook kunnen rekenen op de nodige huisvesting voor vieren, ontmoeten, vergaderen en secretariaatswerk.
Alles zal stap voor stap gebeuren. We zullen daarover regelmatig verslag uitbrengen. Zeker is alvast dat ons parochiesecretariaat nog dit jaar naar een andere ruimte zal verhuizen. Daarna volgen nog werken voor de parochiezalen en de kerkruimte zelf. Maar dat zijn projecten voor de komende jaren. Er is een vaste wil om goede en nieuwe keuzes te maken.

Soms zijn er sombere berichten over de toekomst van onze katholieke kerkgemeenschappen. We maken effectief zeer moeilijke tijden mee. Het is niet omdat er één en ander stopt of mindert dat er ondertussen geen nieuwe scheuten groeien. Wij denken dat die nieuwe scheuten er ook bij ons zijn. De werking rond de vormselcatechese zal vruchten afwerpen. Er is actieve aandacht voor zorg en dienstbaarheid door middel van de Karekietwerking, aandacht voor Welzijnszorg, Broederlijk Delen en Welzijnsschakels. We beoefenen een openheid naar de brede wereld en investeren ook in vorming door bijv. de komende vastenconferenties (zie elders). We blijven ons inzetten voor goede kerkvieringen. Zo bijv. voor de uitvaartliturgie.

Bij dat laatste willen wij even kort stilstaan. Wij willen immers een misverstand uit de wereld helpen. Een aantal begrafenisondernemers blijft bij families van overledenen beweren dat er in de kerk geen uitvaarten meer kunnen verzorgd worden. Zij zeggen daarbij dat wij niet meer over personeel beschikken om dat te doen. Daarmee maken ze tegelijk promotie voor een uitvaart die volledig in hun eigen infrastructuur verloopt. Het is, denk we, belangrijk om in samenkomsten van verenigingen, werkgroepen en ook in ontmoeting met uw kinderen en kleinkinderen, te onderstrepen dat er in onze parochies wél een aanbod is voor uitvaartliturgie. Wil dat doen a.u.b. . Tegelijk is het ook zo dat we er bij het bisdom Antwerpen moeten op aandringen dat er voor de hele stad Antwerpen een betere regeling moet komen om de uitvaartliturgie op een gepaste manier en in goede infrastructuur te voorzien.


Namens het parochieteam,
Didier Vanderslycke pastoor.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu