De glasramen in de kerk - Xaveriusparochie-wijkcomite

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De glasramen in de kerk

Parochie > De Xaveriuskerk
 

XAVERIUS

FRANCISCO DE XAVIER (Xavier 1506 Sancian/China 1553)

I.   Centraal staat het portret van Xaverius de grote missiepatroon.
2.  Hij werd geboren en opgevoed in de baskische burcht van Javier.
3. Vanaf Parijs volgde hij Ignatius. In een droom (voor )ziet hij hoe een Indiër hem onder zware last verpletteren zal.
4.   Portugese vaartuigen voeren XA. over vaak stormachtige zeeën naar zijn missiegebieden : India. Indonesië, Japan en China.
5.   Met een bel riep hij vaak de mensen samen om ze te onderrichten en te kerstenen.
6.   Er wordt verteld dat bij de Malabaarse kust een krab zijn weggedreven kruis weer aan wal zou hebben gebracht„
7    Zoals XA. opkwam tegen de slavernij die uitging van kolonisten en van inlandse vorsten, zo werd hij vooral de geestelijke bevrijder van de volkeren in het Verre Oosten. 

IGNATIUS

INIGO DE LOYOLA (Loyola 1491 ? Rome 1556)

1.  Centraal staat de figuur van Ignatius, stichter van de Jezuletenorde. Hij wilde niet dat zijn volgelingen (zoals de benedictijnen, de franciscanen of de dominicanen) naar hun stichter zouden genoemd worden„ Ze zouden "Gezellen van Jezus" heten, met als leuze: het A(D)S M( A(D) M(AJOREM). D(EI) G(LORIAM) , en als embleem: het Christus monogram I A S. .
2.  De naam"Loyola'wordt geillustreerd door het adellijke familiewapen twee wolven (loyos rond een ketel ("ola")
3.  Na zijn zware verwonding bij de verdediging van Pamplona, lag Ignatius in zijn kasteel op sterven, toen plots op het feest van St.Petrus (verschijning van de apostel met sleutel) beterschap intrad. Bekeerd door het lezen van het Evangelie en Heiligenlevens,
   besloot Ignatius voortaan zijn leven in dienst te stellen van Christus.
4.  In het begin van zijn pelgrimstocht, ontmoette Ignatius een Moor, die Maria's maagdelijkheid in twijfel trok. Verbolgen zette Ignatius de Moslim na om hem neer te steken, maar gelukkig sloeg zijn muildier een andere weg in.
5.  Na een nachtwake in het Mariaheiligdom van MONTSERAT liet Ignatius er zijn ridderuitrusting achter.
6.  Bij MANRESA aan de oever van de Cardoner rivier, beleefde Ignatius zijn geestelijke ervaringen, die in het beroemde boek van de "Geestelijke Oefeningen" staan opgetekend.
7.  Tijdens hun studies aan de Parijse Sorbonne, legden de eerste zeven gezellen hun geloften af in het Martyriumkapelletje op MONTMARTRE.
B.   Bij zijn aankomst in de H.Stad zag Ignatius als in een visioen hoe God de Vader hem als dienaar aanbeval bij zijn kruisdragende Zoon„
9.   In ROME zal Ignatius vijftien jaar verblijven. Vanuit zijn kamertje naast de Gesu kerk .zal hij biddend en schrijvend zijn orde leiden.


 

CANISIUS

PETER KANIS (Nijmegen 1521 fribourg/Zwitserland 1597)

1.  Centraal staat het portret van de grote kerkleraar.
2.  De bron van Canisius' rusteloze inzet voor de kerk was zijn diepe, persoonlijke liefde voor het hart van Christus, dat hem te Keulen en te Rome treffend werd geopenbaard.
3.  Zo stond hij in het spoor van de Christusverering die men in de Nederlandse Mystiek terugvindt bij heiligen als Sint Lutgardis (herkenbaar aan haar bidstoel, nog bewaard in het klooster van Kerniel) of Sint Gertrudiso
4.  Te Rome kreeg hij van de paus en Ignatius de opdracht de katolieke reformatie te leiden. Door zijn talloze preken en geschriften (waaronder de beroemd geworden "catechismus"), door de stichting van colleges en universiteiten in verschillende landen, wordt deze heilige en verdienstelijke jezuiet terecht erkend als de tweede: patroon van Duitsland. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu