Aug 2008 Nieuwe pastoor - Xaveriusparochie-wijkcomite

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aug 2008 Nieuwe pastoor

Parochie > Info Parochie

Nieuwe benoemingen voor
de parochie Xaverius en H. DrievuldigheidHier en daar zal het wel al aangekondigd zijn, maar nu één en ander duidelijker is doen we het ook hier. Onze bisschop heeft vanaf 1 juni een aantal benoemingen in onze federatie Borgerhout herzien. Daardoor ontstaat een verandering in de pastorale verantwoordelijkheid in de Xaverius en Drievuldigheidsparochie. Vanaf nu zullen Didier Vanderslycke en Zuster Martha Goolaerts respectievelijk pastoor en pastoraal werkster zijn voor de pastorale eenheid Drievuldigheid-Xaverius.

Didier Vanderslycke is vertrouwd met de parochiefederatie Borgerhout. Hij is bíjva 20 jaar actief in de lokale pastoraal en dat vooral in de Drievuldigheidsparochie. De Xaveriusparochie is here daarom ook niet totaal onbekend. Voor hem moeten we er vooral rekening mee houden dat zijn hoofdtaak ligt bij een landelijke benoeming door de bisschoppen voor het Kerkwerk Multicultureel Samenleven - KMS (www.kms.be). Zijn aanwezigheid in de twee gemeenschappen zal dan ook altijd ondersteunend en inspirerend zijn, met veel aandacht voor de lokale inzet en de pastorale vernieuwing.

Martha Goolaerts is een zuster van Berlaar. Zij werkte enkele jaren in de parochiefederatie Berchem en heeft meer dan dertig jaar missionaire ervaring in Congo. Zij is sterk geïnteresseerd in volwassencathese, begeleiding bij rouwenden en stervenden, en diakopie naar mensen in armoede en uitsluiting. Zij wil zich inzetten voor de gemeenschapsopbouw.


In de voorbije weken hebben de parochieteams van beide parochies samenkomsten gehad om na te gaan hoe de taakverdeling kan zijn voor Martha en Didier.

Voor de Drievuldigheid is dat al behoorlijk duidelijk omdat Didier er al werkzaam is en Martha enkele weken contacten heeft gehad met sleutelfiguren in de gemeenschap. Zij zal daar contactpersoon zijn, ondersteunend werken naar de pastoraal van rouwenden en stervenden, zich meeinzetten voor de redactie van Kerk+Leven, een project van volwassencatechese beginnen bij de bewoners van appartementstorens en meewerken in het kader van een vernieuwde aanpak voor Welzijnsschakels Extra M u ros.

Voor de Xaveriusparoehie is het nog zoeken naar nieuwe wegen van samenwerking. Vooral ook omdat er sterker zal gewerkt worden vanuit de idee van een pastorale eenheid met de twee gemeenschappen. Didier zal alvast vanaf 24 augustus voorgaan in de vierde zondagsviering van de maand om 1 1 uur. De andere vieringen zullen verder verzorgd worden door de leden van de Jezuïetengemeenschap. Zuster Martha zal voorgaan in uitvaartvieringen die gebedsdiensten zijn. Iets waar we vandaag meer en meer moeten gaan aan werken. Voorts zal zij ook contacten leggen m.b.t. de uitbouw van de Welzijnsschakelwerking voor Borgerhout-extramuros. Rond andere taken wordt nog verder overleg gepleegd.

Wij vertrouwen erop dat deze benoemingen in samenspel met de lokale inzet van tientallen pastorale vrijwilligers onze gemeenschappen kunnen versterken. Op die manier kunnen parochies ons verder helpen en ondersteunen om zo goed als mogelijk Jezus' voorbeeld te volgen.

Contactgegevens:
Zuster Martha - zustermartha@skynet.be - 0486/238968
Didier Vandersiycke - zodara@hotmail.com - 0478/234564

Uw pastoor Didier Vanderslycke


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu