Paaswake 2014 - Xaveriusparochie-wijkcomite

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Paaswake 2014

Parochie > Kerkelijke activiteiten

Op doortocht naar het Licht: Pasen 2014


Na de vieringen van de Goede Week werd de aandacht gericht op de vooravond van Pasen met de wijding van het vuur en de Paaskaarsen van zowel van  Xaverius als H. Drievuldigheid.
Om 20 u mochten we meer dan 60 gelovigen ontvangen in onze kerk.
Na een korte verwelkoming en wijding ontstak Pastoor Didier het vuur waarmee straks de beide Paaskaarsen konden aangestoken worden. Zowel van Xaverius en H. Drievuldigheid begeleiden de  lectoren met teksten  deze wijding en ontsteking van de Paaskaarsen .
Daarna ging het in processie naar het altaar, waar de dienst een aanvang nam. Afwisselend werden er verhalen en liederen ten gehore gebracht. We starten met het Scheppingsverhaal, gingen verder met het verhaal van de uittocht, naar nieuw geboren worden en eindigden met de Blijde boodschap: de vrouwen aan het graf.
Met de gieters, die symbool stonden bij de actie van Broederlijk Delen over Senegal, werd de doopfont met water gevuld, en gewijd.  Nu de veertigdagentijd voorbij was,  werd aan de gelovigen gevraagd de doopgeloften te hernieuwen. Pastoor Didier zegende nadien met palm en het gewijde water de aanwezigen. Nu volgde de gewone altaardienst, de communie, en later vormden alle aanwezigen nog een kring rond altaar en doopfont om samen het Onze Vader en de vredeswens samen te uiten.
Met een "Zalig Pasen" sloot pastoor Didier deze mooie viering af, en werd iedereen nog uitgenodigd op een kleine receptie achteraan in de kerk,  met natuurlijke paaseitjes.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu