Practische informatie - Xaveriusparochie-wijkcomite

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Practische informatie

Parochie > Overlijden en rouw
De uitvaartliturgie

Deze folder licht toe hoe de uitvaartliturgie is opgebouwd en waar je als familie en
vrienden een persoonlijke inbreng kan doen.

Sint- Fr. Xaveriusparochiekerk
Collegelaan 32
2140 Borgerhout


VOORBEREIDING VAN DE DIENST
- Een aantal onderdelen van de uitvaart vragen om een persoonlijke invulling. Het is mooi als familie en vrienden hieraan hun medewerking verlenen.
Aanwezig stellen van de overledene
- Met woorden of symbolen herinneren we ons de persoon van wie we afscheid nemen.
Lichtritus
- Iemand ontsteekt de kaarsen bij de kist of de urne met het vuur van de paaskaars.
Voorbede
- We verwoorden de bede waarmee we ons tot God richten.
Woorden van afscheid
- Iemand spreekt uit eigen naam en uit naam van de aanwezigen een afscheidswoord tot de overledene.
Muziek
- Op verscheidene momenten van de dienst past muziek. Het is goed samen te zoeken naar geschikte muziek, die klinkt tussen de lezingen en tijdens de groet aan de overledene.


OPENING VAN DE DIENST
Processie met kist of urne
Begroeting en welkom door de voorganger
Aanwezig stellen van de overledene
Lichtritus en kruisje
Gebed om ontferming
Openingsgebed

DIENST VAN HET WOORD
Lezing uit de Schrift
Lied of psalm of muzikaal intermezzo
Lezing uit het Evangelie
Homilie
Stille tijd
Voorbede afgesloten door samen gebeden Onze Vader

DE AFSCHEIDSLITURGIE 
Groet aan de overledene (offergang)
Woorden van afscheid 
Lied 
Afscheidsritueel
Processie

OP DE LAATSTE RUSTPLAATS 
Gebed
Besprenkeling
Voorbede en Onze Vader


Praktische info  St. XAVERIUS 

Wij geven u ter ondersteuning een aantal raadgevingen:
Sterft er iemand in uw familie, contacteer dan best eerst een begrafenisondernemer.
U kan daarvoor de Gouden Gids raadplegen.
De begrafenisondernemer neemt contact op met de contactpersoon van de parochie of de voorganger om de kerk, de datum en het uur voor de begrafenis vast te leggen. Hij bezorgt de parochie ook de gegevens van de contactpersoon van de familie.
Daarna neemt parochie contact op met de getroffen familie. Er wordt een afspraak gemaakt voor het rouwgesprek. Meestal vindt dat thuis plaats. De uitvaartviering wordt dan samen met de familie voorbereid. 


Wie contacteren ?

Contactpersoon
Mw. Frieda Blomme
03 236 48 67
etienne.blomme2@telenet.be

Voorganger van de uitvaart
Mr. Raymond Luyten - diaken
03 235 20 25  en 0486 49 20 21
raymond.luyten1@telenet.be

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu