Startviering 2011 - Xaveriusparochie-wijkcomite

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Startviering 2011

Parochie > Parochie Activiteiten

Startdag werkjaar 2011Startviering Heilige Drievuldigheid en Xaverius.Op 11 september had in de kerk van St. Xaverius, onder de titel “Stromen van gerechtigheid” de startviering plaats voor het komende werkjaar.
In de loop van de viering werden door mensen uit de kerk 4 symbolen aangedragen:
Als eerste een Bijbel; die geeft richting aan ons denken en doen als geëngageerde christenen
Dan volgde een weegschaal: symbool van een rechtvaardige samenleving waar alles in evenwicht is. Als derde symbool een wereldbol: die moet ons er aan herinneren dat de aarde een geschenk is dat ons allen toekomt en waar we dus met zijn allen zorg voor moeten dragen.
En als laatste een ring, het symbool voor trouw en voor vertrouwen, zowel in God als in elkaar. Tijdens de homilie riep Didier iedereen op om, in dit jubeljaar, daadwerkelijk mee te denken over en mee te werken aan het uitwerken van een beleidsplan voor de komende 5 jaren. Om dit meer concreet te maken kon iedereen die dat wenste, na de viering, een tekst meenemen om thuis mee aan de slag te gaan. De viering werd afgesloten met een zeer verzorgde receptie die bij de aanwezigen heel erg gesmaakt werd. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu