Dankviering Xaverius 13/12/2015 - Xaveriusparochie-wijkcomite

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Dankviering Xaverius 13/12/2015

Parochie > Diakenwijding Raymond Luyten
FEEST IN XAVERIUS.


Op zondag 13 december 2015 vierde de Xaveriusparochie wel een heel speciaal feest. In een goed gevulde kerk droeg Raymond Luyten, die op zondag 6 december door Mgr. Johan Bonny tot diaken werd gewijd, samen met pastoor Didier en diaken Peter een dankviering op. Tijdens de dienst werd hem, zoals in de kathedraal, de diakenstola opgelegd die hem door de kerkfabriek geschonken werd.

Om alles extra feestelijk tintje te geven werd de viering, op puike wijze, muzikaal opgeluisterd door de familie Goethaert. In zijn homilie verwees Raymond o.a. naar de woorden van Johannes de Doper, waar hij zegt dat je pas echt leeft wanneer je zorg hebt voor je medemens. Hij vroeg zich dan ook af of we echt Kerstmis kunnen vieren als we onze ogen sluiten voor honger en onrecht. In deze adventstijd koppelde hij dat terecht aan de actie van Welzijnszorg. Op het einde van zijn homilie dankte hij zijn vrouw Madeleine en zijn familie alsook de verschillende gemeenschappen die hem gesteund hebben op de weg naar het diaconaat zoals daar zijn de parochies, de paters Jezuïeten, de verschillende parochiale verenigingen en nog zoveel meer. Zonder die steun, zo zei hij, was het hem misschien niet gelukt, want zoals hij het stelde, “diaken worden doe je niet alleen.”

Op de woorden uit het evangelie van Lucas, waar de toehoorders vragen: “Wat moet ik doen?” reflecteerde hij met de vraag: “Wat moet ik doen om een goede diaken te zijn?” Hij eindigde zijn homilie met de vraag aan de Heer om hem te zegenen en de kracht te geven zijn zending in alle eenvoud te volbrengen volgens het motto dat hij heeft gekozen: “In alles liefhebben en dienen."

Pastoor Didier las op het einde van de viering de benoemingsbrieven voor van de Bisschop. Als diaken wordt Raymond benoemd om de pastoraal te behartigen in de parochies Antwerpen-Borgerhout, St.- Franciscus Xaverius en Antwerpen-Berchem, H. Drievuldigheid, voor een termijn van zes jaar. 

Na de viering werden alle aanwezigen vergast op een uitgebreide receptie die werd aangeboden door het parochieteam en verzorgd door enkele dames en heren van de parochie onder leiding van Marleen. Het was voor onze parochie en voor alle aanwezigen een dag die we niet vlug zullen vergeten. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu