Overlijden Pater Bob Dejans - Xaveriusparochie-wijkcomite

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overlijden Pater Bob Dejans

Parochie > Info Parochie

XAVERIUSPAROCHIE ROUWT OM  
BOB DEJANS  S. J.


Op 8 augustus 2011, twee dagen voor zijn vijftigjarig priesterjubileum, overleed te Wilrijk in Sint Augustinus, Bob Dejans s.j. in zijn 82 ste jaar. Hij zag het levenslicht in Brugge op 24 augustus 1924 en groeide op in een mooi christelijk gezin van vijf kinderen. Bob was 20 jaar toen hij intrad in de Sociëteit van Jezus. In 1961 werd hij priester gewijd en was van 1981 tot 2006 pastoor van onze Xaverius parochie. Voor vele medewerkers, parochianen, religieuzen, verenigingen en confraters was hij een inspiratiebron en een  drijvende kracht tot aan zijn laatste levensdagen. Zelfs na zijn op pensioenstelling bleef hij zoveel mogelijk meewerken aan de liturgie- en kindervieringen en activiteiten zoals ons jaarlijks parochie- en Wijkfeest. Maar ook de toekomst van onze Xaverius parochie lag pater Bob nauw aan het hart. Van bij de beginjaren van  oprichting van PT 's  in ons bisdom, richtte hij als eerste in onze federatie een parochieteam op. Ook de vorming en opleiding voor leken gebedsleiders was voor hem noodzakelijk en prioritair om de toekomst van de pastoraal kwaliteitsvol  te verzekeren. Onder zijn leiding mochten deze  mensen de opgedane kennis oefenen in de praktijk. Tegelijkertijd vormde hij een lekenpredikatie groep op die met zijn steun om de beurt enkele weekends in het jaar de  homilie voor hun rekening namen. Dankzij deze initiatieven en verwezenlijkingen zijn we gewapend voor de toekomst. Nu kunnen we hier vandaag dankbaar de vruchten van plukken.
We gingen met pater Bob een hele weg en we weten hoe moeilijk het was voor hem om afstand te doen van dit alles. Vooral  in de laatste weken toen hij bewust afscheid moest nemen van zijn familie, confraters en parochianen… P. Bob geloofde in ons en dat gaf ons de nodige gedrevenheid voor onze inzet.
Daarom willen we met gans het parochieteam de parochiegemeenschap te begeleiden in het zoeken naar nieuwe horizonten om mensen nabij te zijn zoals hij dit gedaan heeft. Zijn raad en daad zullen we enorm missen . We zijn er hem  enorm dankbaar voor.
Samen met andere teksten en  liederen koos pater Bob voor zijn uitvaartliturgie een passage uit het evangelie van Matteüs 11, 25-30. "Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken." De laatste maanden droeg pater Bob de last van een tanende gezondheid, een last die hij dragen kon omdat hij rotsvast geloofde dat God hem nabij was en kracht zou verlenen op weg naar het kruis en zijn levenseinde. Hij kon die last dragen omwille van de liefde voor het priester zijn, voor de kerkgemeenschap van Xaverius, zijn familie,  voor de mensen op zijn levensweg. Hierin  gesteund en omringd door de zorg van zijn confraters uit het Jezuïetenhuis. Dit gaf hem zo'n grote vreugde dat hij moeilijk kon stoppen. Daarom was het zijn wens om zolang mogelijk in Borgerhout te blijven en er te sterven, in de nabijheid van zijn geliefde confraters en parochianen. Op zijn herinneringsprentje overlijdensbericht laat pater Bob ons volgende tekst na:
"Nooit was een wezen zo onsterfelijk als de hedendaagse mens… indien hij gelooft in Iemand die weldra tweeduizend jaar in de wereld getuigt dat Hij lééft en sterker is dan de dood."                                                      
(uit Streven 1972. Zijn wij nog onsterfelijk? Van Albert Poncelet s.j. + 2006.)
Naar dit inzicht heeft Bob Dejans geleefd, en getuigenis afgelegd van een  diepgelovig mens en priester in ons midden .Daarvoor  kunnen we  de Heer alleen maar dankbaar zijn. Zaterdag 13 augustus vond een mooie en serene  uitvaartliturgie plaats in onze Xaveriuskerk voorgegaan door p. Bob Janssen s.j.
Velen van ons konden van hem afscheid nemen. Anderen vernamen het pas later omdat er geen brieven waren die we huis aan huis konden ronddragen. Misschien moeten we leren om meer en meer onze website van de parochie te raadplegen…(home.scarlet.be/xa__web ).
De gedachtenis-eucharistiesviering voor pater Bob en de andere overledenen van de laatste maanden zal plaatsvinden op zondag 4 september om 11.15 u.
In naam van het Parochieteam
Raymond Luyten 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu