Xaveriusparochie-wijkfeestcomite

St. Xaveriusparochie Borgerhout
Evenementen Wijkfeestcomité
Title
Ga naar de inhoud
Welkom op onze website
met meer foto's en informatie

Welkom in
onze bloeiende parochiegemeenschap
van St. Xaverius
samen met het wijkfeestcomité Xaverius


Via dit informatiekanaal willen we U graag op de hoogte houden van onze activiteiten op parochiaal vlak zoals voordrachten, speciale vieringen en ook de activiteiten ingericht door het wijkfeestcomité.
Deze website is geen afdruk van het parochieblad, maar biedt een aanvulling  met meer actuele informatie over onze verenigingen, de voordrachten die worden gehouden in onze parochiezaal, de speciale eucharistievieringen, en ook de activiteiten ingericht vanuit het PT (parochieteam) en wijkfeestcomité

Veel lees-  kijk- en surfgenot

U kan vanaf nu (her)abonneren op ons parochieblad
Informatie over de parochie en de aankomende evenementen
Klik op de knop "PB" voor meer info op de pagina "parochie"

!! Laatste week voor (her)abonnering !! (18/12: einddatum)
Na 1 januari 2022 kan u terug (her)abonneren
Viering 90 jaar Femma

druk op de knop Femma
Ons contacteren
Parochie St. Xaverius - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE18 3630 5097 6065
Evenementen Wijkcomité - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE59 3631 9482 3126
e-mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Disclaimer
Alle foto's en teksten zijn eigendom van de parochie, kerkfabriek en wijkcomite Xaverius. Geen enkele foto of artikel mag gepubliceerd worden of gebruikt worden in artikels, websites zonder toestemming van de webmaster.
Bezwaren voor publicatie van foto's kunnen worden doorgestuurd via mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Terug naar de inhoud