Etentje vrijwilligers 2010 - Xaveriusparochie-wijkcomite

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Etentje vrijwilligers 2010

Parochie > Parochie Activiteiten

Vrijwilligers bijeenkomst 24/1


Dit jaar werd er gebroken met de traditie om op een  vrijdagavond de vrijwilligers te vergasten op een lekker etentje. Daar er vorig jaar nog samengekomen werd met enkele groepen per vrijdag, werd dit jaar gekozen om iedereen samen uit te nodigen na de zondagsviering van 11 u in de parochiezaal. Poetsploeg, kerkraad, parochieteam, catechisten, lectoren, preekploeg  en nog vele andere vrijwilligers waren aanwezig. 35 personen schreven in en na een korte toespraak van Didier die zijn dank uitdrukte voor het gepresteerde werk een gans jaar lang kon van het aperitief genoten worden. Een gemeenschap niet kan verder zonder de inzet van vele vrijwilligers, en stilaan zal er ook een meer samenwerking komen tussen beide parochies Xaverius en Heilige Drievuldigheid. Na een korte receptie werd iedereen uitgenodigd om te genieten van een overheerlijk en mooi kaasbuffet. Een lekker glaasje wijn maakte het feest kompleet. En dat het lekker was, hoorden we aan de vele reacties. De middag werd besloten met een kopje koffie en een lekkere pralines
Langs deze weg wil het parochieteam nogmaals iedereen danken voor zijn inzet ! 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu