Paaswake 2015 - Xaveriusparochie-wijkcomite

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Paaswake 2015

Parochie > Kerkelijke activiteiten

Paaswake 2015


Op zaterdag 4 april om 20 u werd in de Xaveriuskerk voor de parochies Xaverius en H. Drievuldigheid de Paaswake gevierd. Vuur en licht waren het centrale thema van deze viering. Na het aansteken van het Paasvuur en het ontsteken van de 2 Paaskaarsen  kon het licht van Pasen uitdragen worden aan al de aanwezigen: vrienden, familie en dit met woord en zang. Het doopwater werd nadien gezegend, de gelovigen werden ruim besprenkeld met het gewijde water en de hernieuwing van de doopbeloften kon worden ingezet.  "Wek u kracht en kom ons bevrijden !".
Na een fijn verzorgde dienst werd door het parochieteam nog een kleine receptie aangeboden, met natuurlijk een paaseitje.
Zalig Pasen aan iedereen vanwege pastoor, diaken, gebedsleiders en het parochieteam.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu