Formulier "wensen bij uitvaart" - Xaveriusparochie-wijkcomite

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Formulier "wensen bij uitvaart"

Documenten
Over mijn wensen voor mijn uitvaart

Beste,

Ik …………………………………………….heb nagedacht over enkele wensen na mijn overlijden en mijn uitvaart. Ik wil dat toch graag dit onder jullie aandacht brengen, met de vraag er rekening mee te houden. Ik zal deze wensen overmaken aan: …………………………………….. en ………………………………

Dit zijn mijn wensen wat betreft mijn stoffelijk overschot:
O ik heb eerder al beslist mijn stoffelijk overschot te schenken aan de wetenschap. Ik heb daartoe de nodige wettelijke stappen gezet.
O ik verkies dat mijn stoffelijk overschot tussen het moment van overlijden en de uitvaart zal rusten
O in het funerarium van de begrafenisondernemer
O in mijn woonplaats
O ………………………

Over mijn uitvaart wil ik graag deze voorkeuren aangeven:

(O Dit is niet van toepassing gezien ik mijn stoffelijk overschot geschonken heb aan de wetenschap)

O Ik wil begraven worden. De teraardebestelling mag gebeuren op de begraafplaats van: ………………………………………….

O Ik wil gecremeerd worden
O De crematie moet plaatsvinden na de plechtigheid (plechtigheid met de kist met mijn stoffelijk overschot)
O De crematie moet voor de plechtigheid plaatsvinden (plechtigheid met urne)

Als het van mij afhangt, dan heb ik graag dat mijn assen na crematie:
O ter aarde besteld worden op de begraafplaats
O geplaatst worden in het columbarium van de begraafplaats
O verstrooid worden op de daartoe voorbehouden ruimte op de begraafplaats
O verstrooid worden in de Belgische territoriale wateren
O verstrooid worden op een andere plaats: ……………………………………………………………………………………….
O bewaard worden op een andere plaats dan de begraafplaats:………………………………………………………..
O in symbolische hoeveelheid aan mijn nabestaanden overhandigd worden in een passend omhulsel

Ik wil graag dat er een afscheidsplechtigheid wordt georganiseerd:
O waar iedereen op uitgenodigd wordt
O voor enkel de intieme kring, familie en vrienden
O voor de strikte familiekring en enkele uitgekozen personen

Ik kies voor:
O een kerkelijke uitvaart
O door gebedsdienst, want dat is een volwaardige uitvaart
O (anders)………………….………….
Ik wil dat die uitvaart plaats vindt in:
O de parochiekerk waar ik woon(de)
O de zondags- of centrumkerk van de pastorale eenheid
O de kapel of kerk verbonden aan het rusthuis waar ik verblijf
O een plechtigheid in het funerarium
O een afscheidsritueel in het crematorium

Op de vooravond van mijn begrafenis wens ik

O een gebedswake in O de parochiekerk O in de kapel van het Woon- en Zorgcentrum
O een begroetingsmoment in het funerarium
O geen bijeenkomst

Mijn andere desiderata zijn deze:

Gedaan te ………………………………..op …………………………… handtekening,Noot:
• U kan deze elementen ook verwerken in een meer persoonlijk schrijven aan uw meest nabije familieleden, vrienden en/of vertrouwenspersonen.
• Het is goed om dat persoonlijk schrijven te overhandigen aan een aantal personen. Zij kunnen het discreet bewaren.
• Deze tekst kwam tot stand op basis van een gelijkaardig document dat ontwikkeld werd door het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, Guimardstraat 1, 1040 Brussel).

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu