Vieringen - Xaveriusparochie-wijkfeestcomite

St. Xaveriusparochie Borgerhout
en Evenementen Wijkfeestcomité
Title
Ga naar de inhoud
GEZINSVIERING
IN ONZE NABURIGE PAROCHIE

Vermits er geen gezinsvieringen zijn in de Xaveriusparochie verwijzen we U naar de parochie H. Drievuldigheid
HARTELIJK WELKOM
 
 
Hartelijk welkom op onze gezinsvieringen op maat van kinderen uit de kleuter- en lagere school waar ook jongeren en volwassenen telkens een deugddoende ervaring aan over houden. Er wordt immers heel veel aandacht besteed aan goede, hedendaagse teksten, verhalen, actualiteit, interactie en muziek.  De kinderen komen hierbij maximaal aan bod door het voorlezen van teksten, mee musiceren en zingen en zij ondervinden via een toneeltje of opdrachten wat de concrete betekenis van het verhaal en het evangelie is.
 
Deze vieringen zijn bovendien een mooie voorbereiding op de eerste communieviering.
 
Waar? Wapenstilstandlaan 57, 2600 Berchem
 
Wanneer?  Hierbij het overzicht voor dit schooljaar:

 
Zaterdag 21/10 om 18 u
 
Zaterdag 18/11 om 18 u
 
Zaterdag 25/12 om 10 u
 
Zaterdag 20/01 om 18 u
 
Zaterdag 17/02 om 18 u
 
Zondag   31/03 om 10 u
 
Zaterdag 20/04 om 18 u
 
Zaterdag 15/06 om 18 u
 
 
Zaterdag 18/5 wordt iedereen om 10 u uitgenodigd op de eerste communieviering van de Vlinderboom.
 
Elk jaar hebben we een rode draad doorheen de vieringen. Dit jaar worden het de klokken die belangrijk zijn in ons leven. Wie erbij was de voorbije paasviering, herinnert zich ongetwijfeld de homilie van Didier rond de klokken die ons leven en de samenleving doorzinderen, gaande van gedurfde dromen tot liefde en solidariteit. Elke maand zullen we dus samen een andere klok laten luiden. Hartelijk welkom!

-----------------------------------------------------------------------------------
Viering Stille Zaterdag in de Xaveriuskerk.
 
 
Met een 35-tal aanwezigen werd op zaterdag 8 april in de Xaverius kerk, Stille Zaterdag gevierd. Samen met onze pastoor Didier, diaken Raymond, en Marc Bresseleers werd de start gegeven om 20 u voor een stijlvolle viering. Na een korte inleiding door Didier en de aanbreng van de twee Paaskaarsen, werd het vuur ontstoken en gewijd. Raymond en Marc ontbranden de wieken van de Paaskaarsen van de beide parochies in het vuur. Vermits de aanwezigen een kleine kaars bij het binnenkomen ontvangen hadden, konden zij het Paaslicht overnemen van de Paaskaars.  Daarna werd het scheppingsverhaal in een hedendaagse versie gebracht.  Tijdens de gloria werd er hevig gebeld en hoorden we het geluid van enkele klokjes. Ook werden de lichten in de kerk volledig ontstoken. Na de wijding van het doopwater en hernieuwing van de doopbeloften werd de viering verdergezet, muzikaal begeleid door Magd op het orgel.
 
Na de viering konden de aanwezigen elkaar nog een Zalig Pasen wensen bij een drankje en natuurlijk wat paaseitjes. Tenslotte kreeg iedereen nog een kaartje mee met een mooie Paastekst.
 
We geven u nog graag de betekenis mee van de symbolen op de Paaskaarsen:
 
Voor H. Drievuldigheid: (linkse Paaskaars en foto midden) LAPPILUS Daar waar de grafsteen (‘Lappilus’ in het Latijn) de aarde raakt, zie je het kruis oplichten, diep in de was gegraveerd en met goud ingevuld. Door het wegrollen van de steen is het kruis niet langer een schandteken, maar een vreugdeteken van een God die er één is van levenden, niet van doden. In de verrijzenis van Christus komt Hij naar ons toe en zal ons met zijn oneindige liefde eeuwig bewaren
 
Voor Xaverius: (rechtse Paaskaars en foto rechts) ARCA NOE Noach en de zijnen kijken hoopvol uit naar de terugkeer van de duif die ze uitgestuurd hebben om te zien of ze eindelijk, na de zondvloed, de nieuwe aarde mogen betreden. En zie de tortel keert weer met een vreugdevolle boodschap: ‘Kom, alles is nieuw en betreed een nieuwe wereld.” Daarom past deze beeltenis zo mooi op een paaskaars. Zoals God met Noach een nieuw verbond aangaat zo verbreekt God door de verrijzenis van Christus de banden met de dood en geeft ons een nieuwe toekomst over de dood heen.
Ons contacteren
Parochie St. Xaverius - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE18 3630 5097 6065
Wijkcomite Xaverius - Collegelaan 36 -2410 Borgerhout - Rek nr: BE85 3630 5093 1306
Evenementen Wijkcomité - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE59 3631 9482 3126
e-mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Disclaimer
Alle foto's en teksten zijn eigendom van de parochie, kerkfabriek en wijkcomite Xaverius. Geen enkele foto of artikel mag gepubliceerd worden of gebruikt worden in artikels, websites zonder toestemming van de webmaster.
Bezwaren voor publicatie van foto's kunnen worden doorgestuurd via mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Terug naar de inhoud