Parochie - Xaveriusparochie-wijkfeestcomite

St. Xaveriusparochie Borgerhout
Evenementen Wijkfeestcomité
Title
Ga naar de inhoud
Contactpersonen
PAROCHIE en KERKFABRIEK

Wie kan u contacteren in onze parochie

Contactpersoon
Frieda Blomme - Bauwens - Tel: 03.322.10.23
e-mail: etienne.blomme2@telenet.be
Parochie St. Xaverius - Collegelaan 36 te 2140 Borgerhout
Tel: 03.236.48.67 en e-mail: xaverius.parochie@skynet.be
Pastores
Didier Vanderslycke, pastoor - zodara@hotmail.com - tel: 0478/23.45.64
Peter Keersmaekers (Diaken) - tel 03.290.04.62 en 0486.86.00.09  e-mail: peterkeersmaekers@telenet.be
Raymond Luyten (Diaken) - tel: 03.235.20.25 en 0486.49.20.21 - e-mail: raymond.luyten1@telenet.be  

Parochieblad:
Abonnementen: Wim Lanckpaep - Morckhovenlei 44 te 2140 Borgerhout
Tel: 03.321.42.57 - GSM: 0476.23.20.21 - e-mail: lanckpaep.wim@proximus.be
Redactie: Raymond Luyten - tel: 03.235.20.25 - e-mail: raymond.luyten1@telenet.be

Parochieteamleden
Voorzitter: Frieda Blomme-Bauwens - tel: 03.322.10.23 - e-mail: etienne.blomme2@telenet.be
Secretaris en penningmeester: Wim Lanckpaep - tel 03.321.42.57 en 0476.23.20.21 - e-mail: lanckpaep.wim@proximus.be
Leden:  Anton Vangorp - tel: 0495.77.83.06 - email: anton.vangorp@alfabyte-services.be
          Jos De Jonge - tel: 03.322.53.57 - e-mail: jozef.dejonge@skynet.be
          Liesbeth Van Impe - tel: 0495.22.22.61 - e-mail: liesbeth@alfabyte-services.be
          Marleen Oyen - tel:03.235.75.77 - e-mail: marleen.oyen49@gmail.com
          Peter Keersmaekers (Diaken) - tel 03.290.04.62 en 0486.86.00.09  e-mail: peterkeersmaekers@telenet.be
          Raymond Luyten (Diaken) - tel: 03.235.20.25 en 0486.49.20.21 - e-mail: raymond.luyten1@telenet.be    
     
WIJKFEESTCOMITE

Wim Lanckpaep - tel: 03.321.42.57 - GSM: 0476.23.20.21
e-mail: lanckpaep.wim@proximus.be
Kerk & Leven wil uw wekelijkse leverancier van positieve energie zijn. Een laadpaal voor het leven, als het ware.
Wie ons blad leest over al het goede, mooie en waardevolle in de samenleving, binnen en buiten de kerk, voelt zich zich helemaal opgeladen.
Onze artikels proberen de voedingsbron te zijn voor harten en geesten.


Ook in 2022 willen wij heel graag laadpaal zijn. Elke week vallen we bij u in de bus, als opkikker in een samenleveing die heel positiviteit kan gebruiken.
Hernieuw of neem een abonnement op Kerk & Leven. De prijs bedraagt slechts 41 € voor een gans jaar. Graag voor 28 november uw hernieuwing of inschrijving.


Bij abonnering graag uw naam, volledige adres, huisnummer en busnummer, gemeente vermelden.
Stort uw 41 € op rekening nr BE95 3631 9069 4158 van Kerk & Leven Extra Muros Borgerhout, Collegelaan 36, 2140 Borgerhout


Info: bij Wim Lanckpaep - Telefoon: 03.321.42.57


Planning werkjaar 2022


2022
2/1/2022: eucharistieviering
9/1: gebedsviering
16/1: eucharistieviering + Nieuwjaarsreceptie
23/1: eucharistieviering met Ind. Gemeenshap
30/1: eucharistieviering
6/2: Lichtmis eucharistie met dopelingen 2020-2022
13/2: eucharistieviering
20/2: eucharistieviering
27/2: eucharistieviering met Ind. Gemeenschap
2/3: Aswoensdag
6/3: eucharistieviering in voorbereiding 1ste comm.
7/3: 1ste vastenconferentie
13/3: gebedsviering
14/3: 2de vastenconferentie
20/3: eucharistieviering
21/3: 3de vastenconferentie
27/3: eucharistieviering met Indon. Gemeenschap - maaltijd Broederlijk Delenµ
28/3: 4de vastenconferentie
3/4: eucharistieviering
10/4: gebedsviering en palmwijding
13/4: verzoeningsviering 20 u
14/4: Witte Donderdag viering 20 u
15/4: Kruishulde
16/4: Paaswake 20 u
17/4: Pasen eucharistieviering
24/4: eucharistieviering met Ind. Gemeenschapo
1/5: eucharistieviering
8/5: gebedsviering
15/5: eucharistieviering
22/5: eucharistieviering met Ind. Gemeenschap
26/5: OLH Hemelvaart eucharistieviering
5/6: Pinksteren eucharistieviering
12/6: gebedsviering
19/6: eucharistieviering
26/6: eucharistieviering met Ind. Gemeenschap
3/7: eucharistieviering
10/7: gebedsviering
17/7: eucharistieviering
24/7: eucharistieviering met Ind. Gemeenschap
31/7: eucharistieviering
7/8: eucharistieviering
14/8: gebedsviering
21/8: eucharistieviering
28/8: eucharistieviering met In. Gemeenschap
14/10: kleinkunstavond met Mathieu en Guilliaume
15-16/10: rommelmarkt
Doopsel
Afscheid nemen
Formulier bij de uitvaart : "Wensen van de overledenen"
vindt u in de rubriek "documenten"
1ste vastenconferentie op 7 maart met Guido Dekeyser
De eer om deze eerste vastenconferentie te openen was Guido Dekeyser ;parochiaan van Xaveriusparochie, en oud leraar van het Xaveriuscollege .
Het onderwerp “Hoe nog spreken over God - Christendom, atheïsme en een nieuw godsbeeld” werd geïllustreerd met een PowerPoint presentatie.
Aan de hand van verklarende teksten   op basis van de filosofie van Alfred North Whitehead werd een nieuw godsbeeld opgebouwd rond energetische liefde en getracht hierop een antwoord te geven
Hoe komt het dat de vanzelfsprekendheid van het christendom in onze tijd totaal verdwenen is? Welk antwoord is er mogelijk op de sterke argumentaties van het atheïsme? Van daaruit presenteert hij een vernieuwde visie op belangrijke aspecten van het christendom.

2de Vastenconferentie op 14 maart met Hans Ausloos
Na meer dan een jaar konden we op 14 maart Hans Ausloos uitnodigen voor onze vastenconferentie. Een redelijk aantal geïnteresseerde daagden op om de uiteenzetting over “geweld in de Bijbel” te aanhoren. Het werd een nieuwe inkijk op de gepubliceerde teksten in onze Bijbel.
Geweld en religie lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Bijbel, het ‘Heilige boek’ waarop joden en christenen zich baseren, schuwt geweld geenszins. Zowel God als mens worden er vaak gewelddadig en wraakzuchtig in gepresenteerd. In dit boek geeft Hans Ausloos een boeiend beeld van het Bijbelse geweld. Bovenal reikt hij leessleutels aan om het geweld in de Bijbel op een genuanceerde en verantwoorde wijze te duiden.
Na een vraagronde, geleid door Didier, konden we deze vastenconferentie afsluiten met welgemeende dank aan Hans Ausloos voor deze boeiende uiteenzetting

3de vastenconferentie op 21 maart met Lieve Herijgers
Thema: “Delen: het begin van de 25% revolutie”
Lieve Herijgers (directeur Broederlijk Delen/voorzitter CIDSE) pleit met kracht voor een ander sociaaleconomisch model. Ze doet dat vanuit de spirit van paus Franciscus, 60 jaar Broederlijk Delen en haar overtuiging dat delen de essentie van de vasten én van een nieuwe wereld!

Broederlijk Delen wil het systeem veranderen. Een groots plan dat begint met delen en herverdelen. Wij willen werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk. Want wist je dat als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en herverdelen, dat genoeg is om het 100% anders te doen?
Wij mensen zijn geboren delers. Als je er eens goed over nadenkt, delen we veel meer dan we denken. We delen voorspoed en geluk, maar ook tegenslag en verlies. Delen en herverdelen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld waarin iedereen mee is. Zeker vandaag!
Lieve Herijgers bracht ons informatie over de werking van Broederlijk Delen door de jaren en hun campagnes. Een heldere kijk op deze organisatie !
Tijdens de pauze werd “koffiestop gehouden” ten voordele van Broederlijk delen.

4de vastenconferentie met Kolet Janssen
Kolet Janssen dacht na over de ‘kerk in tijden van corona. Zij schreef in het gelijknamig boek dit “Misschien is de coronacrisis die de kerken treft in hun manier van samen vieren tegelijk een uitnodiging en een uitdaging om te beseffen dat het geloof niet alleen in kerken moet leven. De geest waait waar hij wil.” Zij zet haar denkproces met ons verder. Haar boeken zijn ter plaatse te koop.

Welke lessen trekken christenen uit deze coronatijd? Wat zijn de aandachtspunten voor een nieuwe toekomst van onze lokale kerken in Vlaanderen? Kerkleiders, theologen en spirituele voortrekkers uit de katholieke kerk, ze geven vaak prikkelende antwoorden en stellen nieuwe vragen:

- hoe bereiken we mensen die niet meer komen naar de zondagse viering? - wat doen we om het geloof meer tastbaar te maken in een kerk van anderhalve meter? - hoe gaan we om met online-vieringen in relatie tot de fysieke samenkomst op zondag? - waar laten we zien dat de kerk een heilige ruimte is voor de hele gemeenschap? - hoe missionair zijn we naar kinderen en jongeren, naar zoekers en randkerkelijken? - waar is de ruimte om te zwijgen en niet te weten hoe het verder moet? - hoe creatief zijn we om alle groepen actief te betrekken bij vieringen? - wat doen we om andere vormen van vieren en samenkomen te stimuleren? - in hoeverre is de kleine huiskring een alternatief? - hoe vinden we een structuur om een netwerk van sterke lokale plekken en gemeenschappen die zich in deze crisis wel gemanifesteerd hebben ook in de toekomst te ondersteunen?
2022
Vastenconferenties in maart 2022

Plaats de muis op de foto
en klik op het vierkantje rechts om te vergroten

Ons contacteren
Parochie St. Xaverius - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE18 3630 5097 6065
Evenementen Wijkcomité - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE59 3631 9482 3126
e-mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Disclaimer
Alle foto's en teksten zijn eigendom van de parochie, kerkfabriek en wijkcomite Xaverius. Geen enkele foto of artikel mag gepubliceerd worden of gebruikt worden in artikels, websites zonder toestemming van de webmaster.
Bezwaren voor publicatie van foto's kunnen worden doorgestuurd via mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Terug naar de inhoud