Vieringen - Xaveriusparochie-wijkfeestcomite

St. Xaveriusparochie Borgerhout
Evenementen Wijkfeestcomité
Title
Ga naar de inhoud
GEZINSVIERING
IN ONZE NABURIGE PAROCHIE

Vermits er geen gezinsvieringen zijn in de Xaveriusparochie verwijzen we U naar de parochie H. Drievuldigheid
Welkom op de gezinsvieringen in de parochie Heilige Drievuldigheid
 
 
Hartelijk welkom op onze gezinsvieringen op maat van kinderen uit de kleuter- en lagere school waar ook jongeren en volwassenen telkens een deugddoende ervaring aan over houden. Er wordt immers heel veel aandacht besteed aan goede, hedendaagse teksten, actualiteit, interactie en muziek. De kinderen komen hierbij maximaal aan bod door het voorlezen van teksten, mee zingen en musiceren en ondervinden via een toneeltje of opdrachten wat de concrete betekenis van het verhaal en evangelie kan betekenen in het eigen leven.
  
Van harte welkom in de kerk van de Heilige Drievuldigheid, Wapenstilstandlaan 57 te 2600 Berchem op de volgende momenten tijdens het schooljaar:

Zaterdag 15/10/22 om 18 u
Zaterdag 19/11/22 om 18 u
Zondag 25/12/22 om 10 u (Kerstmis)
Zaterdag 21/01/23 om 18 u
Zaterdag 18/02/23 om 18 u
Zaterdag 18/03/23 om 18 u
Zondag 09/04/23 om 10 u (Pasen)
Zaterdag 17/06/23 om 18 u

Deze vieringen zijn bovendien een mooie voorbereiding op de eerste communieviering.

Vriendelijke groet,
werkgroep gezinsvieringen
Ons contacteren
Parochie St. Xaverius - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE18 3630 5097 6065
Evenementen Wijkcomité - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE59 3631 9482 3126
e-mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Disclaimer
Alle foto's en teksten zijn eigendom van de parochie, kerkfabriek en wijkcomite Xaverius. Geen enkele foto of artikel mag gepubliceerd worden of gebruikt worden in artikels, websites zonder toestemming van de webmaster.
Bezwaren voor publicatie van foto's kunnen worden doorgestuurd via mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Terug naar de inhoud